Drivmedelsindex

Drivmedel – en stor del av  priset

Ca. 28 % av det du betalar för transporten avser bränsle.
DMT-drivmedelstillägg justeras månadsvis och följer Index K92SÅ0900 fastställt SCB- Statistiska centralbyrån.

September 2021 526:0
Augusti 2021 515.4
Juli 2021 495.4
Juni 2021 481.1
Maj 2021 469.9
April 2021 465.4
Mars 2021 469.4
Februari 2021 452.7
Januari 2021 435.2
December 2020 414.4
November 2020 405.1
Oktober 2020 404.3