Drivmedelsindex

Drivmedel – en stor del av  priset

Ca. 28 % av det du betalar för transporten avser bränsle.
DMT-drivmedelstillägg justeras månadsvis och följer Index K92SÅ0900 fastställt SCB- Statistiska centralbyrån.

Juni 2022 775:70
Maj 2022 722.3
April 2022 750.3
Mars 2022 713.8
Februari 2022 644.10
Januari 2022 603.00
December 2021 566.40
November 2021 571.70
Oktober 2021 560.30
September 2021 526.00
Augusti 2021 515.40
Juli 2021 495.40