Ett företag i ständig rörelse med ert gods!


Med en egen terminal i Malmö industrihamn har vi nära till Öresundsbron och kontinenten. Vi har sedan många år ett inarbetat kontaktnät i Danmark.

KYL-FRYS- OCH VÄRMETRANSPORTER

Vår specialitet är kyl-, frys- och värmetransporter men vi erbjuder även transport av styckegods och partigods.

Vi har dagliga avgångar till och från Mö, Göteborg, Stockholm samt övriga Skåne.  

Vår terminal i Malmö erbjuder plats för magasinering, lagring, lossning och lastning. 

Mer om våra tjänster » 

RÄTT TRANSPORT TILL RÄTT PRIS!

Vi vill ge dig den bästa servicen med rätt fordon till bästa möjliga pris.

Vi arbetar utifrån kundens krav och vi ser alltid möjligheter till bästa transportlösningen!  

Mer om vårt företag » 

DrivmedelsIndex K92SÅ900
Augusti 2021 515.4

Vår styrka är ett flexibelt tänkande, pålitlighet och punktlighet!

Aldos Åkeri i Malmö är ett familjeföretag med lång tradition och kompetent personal med stor branschvana. Vi startade åkeriet 1930 och har sedan dess
erbjudit transporter av hög kvalitet och förfogar idag över ett 20-tal ekipage.