Ett företag i ständig rörelse med ert gods!


Med en egen terminal i Malmö industrihamn har vi nära till Öresundsbron och kontinenten. Vi har sedan många år ett inarbetat kontaktnät i Danmark.

Bokning av gods - Tips & Råd

Nedan följer lite information som kan vara bra att ha tillgänglig när ni kontaktar oss för prisförslag eller vid bokning av gods.

  • Längd x bredd x höjd
  • Vikt
  • Är godset stapelbart?
  • Är det temperaturkänsligt (Kylt, Fryst, Värme etc.)
  • Finns det tider som skall anpassas hos mottagaren. (Ex. måste lossas tidigt på morgonen)
  • Farligt gods – är godset klassat som ADR, måste detta anges.

Detta för att vi ska kunna utföra er transport på bästa vis ur både säkerhets- och miljövänlighetssynpunkt.