Ett företag i ständig rörelse med ert gods!


Med en egen terminal i Malmö industrihamn har vi nära till Öresundsbron och kontinenten. Vi har sedan många år ett inarbetat kontaktnät i Danmark.

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg är en stor kostnad för åkerier. Ca. 25 % av det du betalar för transportkostnaden avser bränsle. Procenten kan variera om det är långväga transporter eller distribution.

För att ha ett rättvist verktyg när vi justerar bränsletillägg så går vi efter Indextal som är fastställt av SCB - Statiska centralbyrån och ett Index som heter K92SÅ0900.