Ett företag i ständig rörelse

med ert gods!

  

Med en egen terminal i Malmö industrihamn har vi nära till Öresundsbron och kontinenten.

Vi har sedan många år ett inarbetat kontaktnät i Danmark.

Kyl-frys och värmetransporter

 

Rätt transport till rätt pris!

   

Vår specialitet är kyl-, frys- och värmetransporter men vi erbjuder även transport av styckegods och partigods.

 

Vi har dagliga avgångar till och från Mö, Göteborg, Stockholm samt övriga Skåne.  

 

Vår terminal i Malmö erbjuder plats för magasinering, lagring, lossning och lastning. 

 

Mer om våra tjänster » 

 

Vi vill ge dig den bästa servicen med rätt fordon till bästa möjliga pris.

 

Vi arbetar utifrån kundens krav och vi ser alltid möjligheter till bästa transportlösningen!  

 

Mer om vårt företag » 

 
  Läs våra 
aktuella nyheter » 
     
   
 

DrivmedelsIndex K92SÅ900
April 2016; 364,4